Tag Archives: Uniqa

АСО: Уника Лајф единствена компанија без судски спор во првите три квартали

Агенцијата за супервизија на осигурување ги објави извештаите за работењето во првите три квартали на друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и осигурителните друштва.

Осигурителните компании во Македонија во првите три квартала полисирале бруто премија од  6.799.774.000, од кои 5.851.861.000 денари се за неживотно осигурување, а останатите 947.913.000 денари се за животно осигурување. Најголема БПП помеѓу сите компании има Триглав со 1.026.701.000, пред Осигурување Македонија со 700.596.000 денари и Еуролинк 680.547.000 денари.

Од компаниите кои нудат животно осигурување, водечка и понатаму водечка е Кроација живот со БПП од 404.306.000 денари, пред Граве 338.243.000, Винер 90.505.000 и Уника 54.406.000 денари. На традиционални полиси за осигурување на живот полисирана е бруто премија од 882.383.000 денари, додека на полиси каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот (unit-link) полисирана е бруто премија од 65.530.000 денари.

Бруто исплатената штета изнесува 2.438.719.000 денари. Вкупно на полиси од неживотно осигурување исплатени се 2.274.400.000 денари, а најмногу БИШ е регистрирана кај Триглав 422.925.000 денари. Во секторот живот исплатена е бруто штета од 163.921.000 денари, а најмногу исплатил Граве 75.985.000 денари. Вкупниот број на ликвидирани штети изнесува 41.433. Уника Лајф е единствената компанија која немала судски спор како резултат на нерешени штети.  Кроација живот и Граве имаат 4 судски процеси, додека Винер Лајф има два. Судските разрешници на спорови околу отштета се покарактеристични за неживтонто осигурување. Од тука и не чуди тоа што нема компанија од овој сектор со помалку од 100 судски процеси.

Сите компании располагаат со капитал кој гарантира сигурно работење и е далеку над границата на солвентност.  Кај повеќето компании капиталот е три пати поголем од маргината на солвентност, а кај некои оди и преку 10 пати (Уника Лајф 13,61, Осигурување Македонија 10,4).

Директорот на Уника е назначен за министер за финансии на Австрија

Хартвиг Лоегер, генералниот директор на Уника Австрија, е новиотза министер за финансии во Владата на Австрија. Ова беше изненадување за многумина, бидејќи Лоегер е малку познат надвор од осигурителниот бизнис. Премиерот, Себастијат Курц, за новоназначениот министер вели дека го познава десет години и исклучително многу го цени.

Лоегер во Уника групацијата е веќе 15 години. Неговата кариера во оваа групација започнува како директор на Уника интернешенел холдинг, делот од групацијата која ги обединува компаниите кои работат надвор од територијата на Австрија. Според пишувањата на австрискиот печат, неговата желба била да стане пилот, но поради тешка повреда бил приморан да се откаже од својот сон и судбината го натерала да започне да работи како советник за осигурување во АОН во Виена. По четири години преминува во Алианц во Грац, каде е назначен за менаџер на продажба за Штаерска и тука се задржува седум години. Кратко време поминува и во Грацер Векселзајтиге (Граве) во Грац, на позицијата советник на директор, за потоа да премине во Донау Ферзигерунг од каде доаѓа во Уника интернешенел холдинг.

БиХ: Во првите три квартала забележан раст од 8,1% на БПП

Агенцијата за осигурување на Босна и Херцеговина, ги објави најновите податоци за работењето на дваесет и седумте компании не овој пазар. Вкупната БПП во трите изминати квартали е €265 милиони, со што е постигнат раст од 8,1% во однос на првите девет месеци од минатата година.

80,3% од вкупната БПП отпаѓа на полиси од неживотно осигурување (€21,8 милиони), што е зголемување за 7,6%, додека животното осигурување во однос на првите три квартали од 2016 година има раст од 9,9%.

Осигурителниот пазар во оваа земја е поделен на два ентитета. 13 компании кои се активни во Федерацијата на Босна и Херцеговина оствариле €184 милиони вкупна БПП, а осигурителниот пазар во Република Српска оствариле €81 милиони.

Пазарната распределба е доста изедначена и најголемите три осигурувачи ги делат делови од проценти во рангирањето. Според Агенцијата водечка компанија во Федерацијата е Сарајево осигурање со БПП од €21,77 милиони, следен од Еурохерц (€21,74 милиони) и Уника осигурање (€21,73 милиони). Во Република Српска водечки е Винер Осигурање со БПП од €14,44 милиони.

Уника Груп од нова година воведува два нови сектора, „Дигитализација“ и „Клиенти и пазари“

Уника Груп Австрија објави дека ги назначи за директори Александер Бокелман за директор на секторот за дигитализација и Сабине Усати-Зеевалд за директор на секторот на клиенти и пазари. Ова се два новоформирани сектора кои ќе започнат со активности со почетокот на новата година. Двата нови сектора се дел од реорганизацијата на групацијата, австрискиот и меѓународниот оддел, со цел „Уника Груп да го направи следниот организациски чекор во патот од понудувач на осигурување со почетокот на новата година да стане интегриран понудувач на услуги.“ Во рамките на остварување на оваа цел групацијата фузираше четири свои компании во Австрија и лансираше широка иновативна и инвестициска програма.

Александер Бокелман на новата позиција доѓа од местото на главен човек во дигиталниот оддел на групацијата каде беше задолжен за развој на новиот дигитален тим на групацијата, кои ги креираат мобилните апликации, порталите, чатови како и управувањето со big data.

Сабине Усати-Зеевалд менаџментот за клиенти и продажба сега преминува во улога на директор кој има одговорност за лансирање на нови продукти и услуги на австрискиот осигурителен пазар.

НБО: Животното осигурување со раст од 16,58% во втотиот квартал

Според објавениот извештај на Националното биро за осигурување (НБО), во вториот квартал македонскиот осигурителен пазар бележи раст на бруто полисираната премија (БПП) од 3,14%, споредено со истиот период лани. На крајот од јуни полисирани се вкупно 4,63 милијарди денари (ПП2016: 4,48 милијарди денари). Раст е забележан и кај неживотното осигурување, 1,25%, и кај животното осигурување 16,58%. Неживотното осигурување со вкупните 3,98 милијарди денари (ПП2016: 3,93 милијарди денари)учестува со речиси 86% во вкупната премија. На полиси за животно осигурување полисирана е бруто премија од 0,65 милијарди денари (ПП2016: 0,55 милијарди денари)

Вкупната бруто исплатена штета (БИШ) е во пад  од 14,38% и изнесува 1,61 милијарди денари (ПП2016: 1,88 милијарди денари). Поединечно гледано исплатената штета од полиси за неживотно осигурување изнесува 1,5 милијарди денари (ПП2016: 1,78 милијарди денари) и е за 15,32% помалку, додека кај полисите за животно осигурување исплатено е за 1,28% поголема штета од 0,11 милијарди денари (ПП2016: 0,1 милијарди денари).

Според категории осигурувањето од АО и понатаму има водечка улога на пазарот со БПП од 1,91 милијарди денари (5,78% повеќе). Околу 10% раст имаат осигурување од незгоди и туристичка помош, додека исто толкав пад има осигурувањето на имот.

Редоследнот на пазарната распределба на компаниите од секторот неживот останува непромет. Водечки две компании и понатаму се Триглав со 18,14% удел (ПП2016: 18,03%)и Осигурување Македонија 12,96% (ПП2016: 14,29%). Еуролинк 11,63% (ПП2016: 11,32%) сега го презема третото место од Винер 10,62% (ПП2016: 11,77%).

Четирите компании кои нудат животно осигурување на македонскиот пазар остануваат со непроменет редослед во распределбата. Од нив единствено Граве осигурување има пад во уделот од 1,6%. Кроација живот и Винер Лајф имаат раст од 1% и 0,64% соодветно, а најмладата компанија на пазарот, Уника лајф, благодарение на зголемената БПП го задржува истиот процент на удел како и лани.

Директната продажба продолжува да биде најсилен дистрибутивен канал.  Уделот на пазарот на овој канал и понатаму расте(6,11%), за сметка на падот на уделот на застапниците (-5,89%) и застапничките друштва  (-1,65%).

 

Македонија: Уника Лајф со 17% поголема премија на крајот од вториот квартал

Уника Лајф, благодарение на зајакнатата продажна мрежа, и вториот квартал го заврши со двоцифрено зголемување на БПП. Полисираната премија изнесува €600.000, што е за 17% повеќе од првото полугодие од 2016 година. Сестринската компанија, Уника А.Д., која се занимава само со продажба на полиси за неживотно осигурување, бележи пад од 3% на БПП, завршувајќи го кварталот со €5,9 милиони. Благодарение на растот на секторот од животно осигурување, повторена е добивката од крајот на јуни 2016 година, иако вкупната премија на Уника групацијата во Македонија е намалена за 1%.

Во соседна Србија Уника групацијата има една од најдобрите десет компании во Европа, која во вториот квартал на групацијата ѝ донесе профит пред оданочување од €700.000 (2016: €800.000) и вкупна БПП од €21,9 милиони, 1% помалку во однос на првите шест месеци од 2016 година. €12,4 милиони припаѓаат на секторот неживот, кој бележи 2% раст на БПП, додека секторот на животно осигурување бележи пад на премијата од 5%, достигнувајќи €7 милиони. Одделот за доброволно здраствено осигурување полисирало бруто премија од €2,5 милиони.

Заживувањето на косовскиот пазар се препознава и во резултатиtе на Уника групацијата во оваа земја. Минатогодишната загуба од €700.000, кои двете косовски компании ја направија во првите два квартала, оваа година е корегирана во добивка пред оданочување од €600.000. Дел од заслугите се во зголемената БПП од 7% за неживотно осигурување на Сигал Уника (€3,7 милиони) и растот од 20% на БПП на Сигал Уника Лајф (€400.000). Доброволното здраствено осигурување, кое е попопуларно од животното осигурување во Косово, бележи пад од 31%, завршувајќи го вториот квартал со премија од €1,4 милиони.

Уника преку Сигал брендот, е присутна и на пазарот во соседна Албанија, каде вкупната БПП е зголемена за 16%, достигнувајќи €17,1 милиони. Двата главни сектора бележат раст на премијата. Нежвотното со полисираните €13,2 милиони има зголемување од 17%, додека животното осигурување има раст од 28%, остварувајќи БПП од €2,8 милиони. Доброволното здраствено осигурување е намалено за 14%, на €1,1 милион. Трите компании на овој пазар, кои се претставници на групацијата, оствариле добивка пред оданочување од €1,3 милиони (2016: €2,3 милиони).

Од соседните земји, Уника групацијата е присутна и на пазарот во Бугарија, каде на крајот од вториот квартал остварила двојно поголема добивка пред оданочување од €600.000, во однос на истиот период лани. Вкупната БПП е зголемена за 14% и изнесува €33,7 милиони. На полиси од животно осигурвање, во првото полугодие, полисирана е премија од €25,8 милиони (2016: €22,5 милиони), додека на полиси од неживотно осигурување вкупна БПП е €14,9 милиони, 6% повеќе од лани.

Уника групацијата е присутна во сите земји од поранешна Југославија, со исклучок на Словенија. Во Црна Гора двете компании второто тромесечие иако го завршиле без добивка, е подобрување во однос на лани, кога по првите шест месеци имаа загуба од €100.000. Финансиското работење е подобрено иако вкупната БПП е намалена за 4% на €5,8 милиони. Поголемиот дел, €4,6 милиони, отпаѓа на полиси за неживотно осигурување (-5%), €900.000 се на полиси за животно осигурување (4% раст), а преостанатите €400.000 доаѓаат од полиси за доброволно здраствено осигурување (15% раст).

Подобри финансиски резултати групацијата остварила и во БиХ, каде добивката пред оданочување од €400.000 во првите два квартала од 2016 година е зголемена за €100.000 на крајот од јуни оваа година. Вкупната БПП е намалена за 1%, на €14,9 милиони. Ова е еден од ретките осигурителни пазари каде групацијата има поголема БПП во секторот на живот (€7,9 милиони), споредено со секторот неживот (€7,0 милиони).

Како земја со најразвиен пазар во регионот, со исклучок на Слобенија, и за оваа групација најмногу добивка носи Хрватска. Добивката од €2,6 милиони, иако намалена(2016: €3 милиони) е далеку најголема во регионот. Покрај добивката, и вкупната БПП е поголема од останатите земји во регионот и изнесува €38,3 милиони, од кои €21 милиони (1% раст) отпаѓаат на неживотното осигурување, €12,8 милиони (-27%) на животното осигурување и €4,5 милиони (83% повеќе) на доброволното здраствено осигурување.

Групација на сите 19 пазари остварила БПП (вклучувајќи го и делот на заштеда од unit-link и index-link полисите) од €2,8 милијарди, што е раст од 6,6%. Сите три главни сектора бележат раст на премијата. Неживотното осигурување има раст од 6,4% (€1,44 милијарда), животното 9,1% (€834,4 милиони) и доброволното здраствено 3,4% (€522,5 милиони). Висината на премиите на австрискиот пазар се минимално зголемени на €1,93 милијарди, додека меѓународните се зголемени за 23,2% на 834,4 милиони.

Подобрен е и комбинираниот однос, кој на ниво на групација сега изнесува 96,8%.

Консолидираниот нето профит, на ниво на групација, на крајот од јуни достигнува €41,3 милиони. Преполововувањето на минатогодишниот полугодишен профит Андреас Брандштетер, претседателот на Управата на Уника групацијата, го објаснува со негативнте последици од банкротирањето на една од италијанските подружници кои беа продадени со гаранција за нивно опстојување во одреден период.

„На прав пат сме: премискиот волумен, комбинираниот однос и опсегот на трошоци се развиваат позитивно. Во првата половина од 2017 година остваривме задоволувачка зараотка пред оданочување од €95,5 милиони – 10,2% повеќе во однос на претходната година.“, изјавува Брандштетер.

Потатоците се преземени од seenews. com и извештајот на Уника групацијата.

АСО: Објавени извештатите за работењето на Друштвата за застапување и Осигурително брокерските друштва (1Q2017)

Според Извештајот за обемот и содржината на работа на Друштвата за застапување (ДЗ) и Извештајот за обемот и содржината на работа на Осигурително брокерските друштва (ОБД), во првиот квартал од актуелната година ДЗ направиле вкупно 32.322 договори за животно и неживотно осигурување, додека преку ОБД склучени се вкупно 39.795 договори.

Помеѓу ДЗ, според бројот на договори, водечко е Актива со 5.116 договори, следен од Тренд МР (4.640) и Реа Иншуренс груп (3.507). Овие друштва генерално работат во доменот на неживотно осигурување. Кај ДЗ кои се ориентирани на продажба на животно осигурување, Фемили Партнер, по преминот на нивната најдобра продажна мрежа во Уника Лајф, го препушти првото место на Сафе Лифе, кое во првиот квартал направи 186 договори. Фемили Партнер првиот квартал го заврши со скромни 64 договори, пред Лајф Визион со 44 договори.  Рангирањето не се менува многу и според вториот параметар за оцена на работењето на овие друштво, бруто полисираната премија (БПП).

Во групата на ОБД најуспешно, според бројот на договори, е Седа брокер со 8.257 склучени договори, пред Мобилити (5.097) и Супер брокер (3.428). Слично како и кај ДЗ, и кај ОБД постои строга определба на друштвата кон осигурување само на неживот и осигурување на живот. Единствено ОБ друштво кое работи поинтензивно на пазарот на животно осигурување е ВФП, кое има склучено вкупно 824 договори за животно осигурување. Тоа ги прави и водечко ОБД според БПП со вкупно 148.281.000 денари, пред ИН-брокер (129.202.000) и Седа брокер (55.215).

Од трите банки кои имаат акредитација да нудат осигурување како ДЗ, НЛБ има направено вкупно 13.792 договора, Шпаркасе 125, додека Охридска банка првиот квартал го заврши без ниту една полиса.

Од гледна точка на оисугителните компании, најмногу полиси за неживотно осигурување ДЗ направиле преку Осигурување Македонија 30.079, скоро 2,5 пати повеќе од Сава (13.384). Иако ДЗ најмногу полиси за животно осигурување склучиле преку Кроација осигурување, сепак најголема БПП од овие полиси има Граве осигурување.

ОБД речиси подеднакво ги нуделе продуктите на сите компании, па така најмногу полиси се направени преку Кроација неживот (5.282), пред Еуролинк (5.187) и Осигурителна полиса (4.845). Убедливо најголема бруто премија е полисирана во Уника А.Д. 108.928.000, пред Осигурување Македонија (62.615.000) и Триглав осигурување (60.165.000).

 

Македонија: Животното осигурување со раст на БПП од 14,88% во првиот квартал

Националното биро за осигурување го објави извештајот за резултатите од првиот квартал од годината на осигурителниот пазар во Македонија. Вкупната бруто полисирана премија (БПП) изнесува 2,25 милијарди денари и е зголемена за 4,68%. На растот влијаат и секторот неживот, чија БПП од 1,97 милијарди денари има зголемување од  3,39%, но и животното осигурување каде вкупната БПП од 0,28 милијарди денари е зголемување за 14,88%.

БПП има пораст кај речиси сите класи на неживотно осигурување. Единствено каско осигурувањето на моторните возила е со намалување. Осигурувањето од автоодговорност и имонтото осигурување сочинуваат 61% од вкупната БПП во секторот на неживотното осигурување.

Во пораст е и вкупната бруто исплатена штета (БИШ) која од ланските 0,75 милијарди денари во првите три месеци е порасната на 0,81 милијарда денари. На полисите за неживот исплатено е за 6,41% повеќе штета (0,76 милијарди), додека кај полисите за животно осигурување исплатени се 0,05 милијарди (28,4% повеќе).

Рангирањето на компаниите во однос на процентуалниот удел на пазарот не е променето. Во делот на неживотно осигурување водечки е Триглав со 17,75% (16,89% лани) удел на пазарот, следен од Осигурување Македонија 12,55%(12,81% лани), Еуролинк со 12,74% (13,48% лани) и Уника 11,25% (11,4% лани). Од четирите компании кои нудат полиси за животно осигурување единствено водечката Кроација има намалување на уделот, додека останатите три имаат зголемување кое е во рангот од 0,5 до 2%.

Техничките резерви кај компаниите генерално се во пораст.  Исклучок прават Винер (-34,63%), Албсиг (-16,69%) и Сава (-2,08%).

Во овие три месеци најмногу полиси биле продадени преку канал на директна продажба и тоа е каналот кој единствено бележи значителен раст во однос на лани (10%). Пад во продажбата се забележува кај друштвата за застапување (-2,4%) и застапниците (-5,26%).

 

Уника ја исплати првата полиса за пожарот кај Сплит

Пожарот кој беснееше во околината на Сплит, според министерот за внатрешни работи, предизвика штета од €5,7 милиони. Според досегашниот увид на тамошното МВР, делумно или во целост се опожарени педесетина куќи и возила, како и земјоделски површини: насади со маслинка, пластеници и стакленици.

По пожарот Уника осигурање ги повика сите свои осигуреници да ги пријават штетите на домовите и веќе е исплатена првата отштета. За да се излезе максимално во пресрет на клиентите кои претрпеле штета, Уника приоритетно ќе ги обработува побарувањата за овие осигурани случаи, со цел на клиентите да им овозможи побрза исплата и поскоро санирање на штетите. Пријавувањето на штетите се прави телефонски или по интернет, а по доставување на потребната документација следи забрзана постапка за обработка на барањето и исплата на осигурувањето.

 

БиХ: Сарајево осигурање повторно лидер

Според податоците од Агенцијата за надзор на осигурување во Федерацијата, со повеќе од €12,2 милиони Сарајево осигурање е повторно лидер на пазарот во Босна и Херцеговина. Во првите пет месеци од годината оваа компанија го зголемила пригходот од премии за околу €330 илјади во однос на истиот период од 2016. Веднаш зад Сарајево се Уника осигурање и Еурохерц.

Сарајево осигурање, во изминатите неколку месеци, работеше под силен политички притисок, откако владата објави дека сака продаде 45% од уделот во оваа куќа.