Tag Archives: Црна Гора

Црна Гора: Атлас лајф згаснува, а портфолиото го презема Граве осигурање

Атлас Лајф, осигурителна куќа во сопствеништво на бизнисменот Душко Кнежевиќ, наскоро ќе престане со работа. Во инднина со нејзиното портфолио и клиенти ќе управува Граве осигурање.
Агенцијата за надзор на осигурување во 2105 година направи сеопфатна контрола на Атлас лајф и изрече мерки за надзор со цел отстранување на незаконитостите и неправилнсотите, првенствено поради капиталната нееднаквост на друштвото. Агенцијата, која работи во интерес на сигурноста на клиентите, во меѓувреме изрече и мерка за привремена забрана за управување со имотот кој служи покритие на нето техничките резерви. Оваа мерка е сѐ уште на важност.
„Парите кои служат како покритие за обврските на Атлас лајф се зачувани, не се заложени, нити служат како гаранција за обврски кон други правни лица. Со тоа, депонирани и вложени се во согласност со Законот за осигурување и Правилникот за депонирање и вложување средства од технички резерви и средства на капитал“, објавуваат од Агенцијата.
Регулаторот во моментов врши пренос на портфолиото од Атлас лајф на Граве осигурање, согласно на барањето кое е поднесено.
„Преносот на портфолиото од Атлас лајф на Граве осигурање, кое е едно од водечките осигурувања во Црна Гора, правата и обврските ќе преминат на Граве осигурање. За ова договорувачите на осигурувањето ќе бидат благовремено известени, а правата на договорувачите, осигурениците и корисниците на осигурувањето во полна мера ќе бидат заштитетни.“, дополнуваат од Агенцјата.

Со згаснувањето на Атлас лајф и преземањето на Меркур, кое на почетокот од годината го направи Граве осигурање, на овој осигурителен пазар за животно осигурување ќе продолжат да работат 9 компании.

Заваровалница Триглав: Во првите девет месеци зголемена БПП и намалена нето добивка

Заваровалница Триглав во првите девет месеци остварила нето добивка од €52,3 милиони, што е намалување во однос на ланскиот профит во првите три квартала од €53,6 милиони.

Вкупната БПП на ниво на групација е зголемена за 8,0% во однос на истата на крајот од септемрви минатата година и изнесува €777,1 милиони. Оваа премија е остварена преку осигурување, реосигурување и соосигурување. Андреј Слапар, претседателот на бордот на директори вели дека „во првите девет месеци од 2017 година, не само што групацијата работеше профитабилно, туку бепе и финансиски силна што е потврдено и со кредитните рејтинзи“.

БПП во сегментот на осигурување бележи раст во сите три сектора. Кај неживотното осигурување растот е 8% со кои е достигната БПП од €517,5 милиони. Животното осигурување е зголемено за 3% на €163,0 милиони, додека БПП кај доброволното здраствено осигурување е во пораст од 14% и изнесува €96,5 милиони. 76,8% од вкупната премија на ниво на групација е направена во Словенија, 17,8% надвор од домашниот осигурителен пазар, додека светската реосигурителна премија има удел од 5,4% во вкупната БПП.

На словенечкиот пазар БПП е во пораст од 7% и изнесува €596,6 милиони. На останатите пазари, 11% пораст е регистриран во Хрватска (€43,4 милиони), 29% во Србија (€33,6 милиони), 3% во Црна Гора (€23,7 милиони), 6% во БиХ (€21,0 милиони), 1% во Македонија (€16,7 милиони) и 11% на светските пазари (€42,1 милиони).

Саве Ре со зголена БПП и намалено нето добивка на крајот од третиот квартал

Сава Ре во првите три квартала од годината остварила нето добивка од €20,3 милиони, што е намалување од 7,5% во однос на истиот период лани. Според соопштението издадено од компанијата, намалувањето на добивката се должи на  натпросечниот број на пријавени штети во третиот квартал, како во сегментот на реосигурување, најмногу од ураганите во Америка и поголеми материјални штети во Русија, така и во сегментот на неживотните осигурувања во Словенија настанати од град и останати временски непогоди.

Компанијата може да се пофали со зголемена БПП за 4,8% во однос на ланските први девет месеци. Сите осигурителни пазари полисирале премија над просекот на компанијата. На крајот од септември вкупната БПП изнесува €409,2 милиони. На растот на неживотното осигурување најмногу влијае ло осигурувањето од АО чија премија е зголемената за 5,3%. Релативен пораст на премијата од 10,2% е остварена на пазарите надвор од Словенија. Најголем раст Сава Ре бележи во Хрватска и Црна Гора, додека на српскиот осигурителен пазар растот во соопштението се оценува како поволен. Најголема бруто премија полисирала домашната Заваровалница Сава (218,3 милиони), пред српската единица Сава осигурање (12,5 милиони) и македонската подружница Сава осигурување (9,7 милиони). И секторот на животно осигурување бележи раст. Во Словенија релативниот раст изнесува 4,8%, додека вкупната премија од сите пазари надвор од домашниот има релативен раст од 11,6%.

Реосигурувањето не остварило зголемување на премијата поради ниските стапки на премии на меѓународните пазари на реосигурување.

SEENEWS: Заваровалница Триглав е водечка осигурителна компанија во Југоисточна Европа

„Осигурителната индустрија во земјите од Југоисточна Европа (земјите од поранешна Југославија, Бугарија, Романија, Албанија и Молдавија)  остануваат еластични на притисокот кој произлегува од постојаните ниски каматни стапки, финансиската непостојаност на пазарите, строгите побарувања од регулативите и домграфските промени.“ Ова се наведува во годинешниот извештај на стоте најуспешни компании во земјите до Југоисточна Европа издаден од реномираниот портал seenews.com.

Не само што осигурителните компании одлично се справуваат со предизвиците кои ги носат пазарите и финансиското опкружување, туку стоте најголеми осигурувачи од овој регион,  2016 година ја завршиле со најголема вкупна бруто полисирана премија (БПП ) од 7,2 милијарди (2016: 6,77 милијарди) и најголема вкупна заработка. Процентот на раст на БПП е најголем во последните осум години (6,3%), додека профитот е зголемен за 56% од 365 милиони (2015: 234 милиони). Растот на профитот е проследен со податок дека 89 компании работеле со профит.

Осигурителниот пазар во Романија и Србија забележа двоцифрен раст на растот на премиите и значително подобрување на профитот, додека во Албанија беа забележани натпросечни резултати. Романија е и најголем осигурителен пазар и осигурителните компании од оваа земја се главно концентрирани на домашниот пазар за разлика од вториот по големина, словенечкиот, каде компаниите имаат свои испостави во речиси сите земји од поранешна Југославија. На третото место според годинешниот извештај е Хрватска.

Заваровалница Триглав останува на првото место и во 2016 година со премии и профит далеку пред останатите осигрувачи предводени од Заваровалница Сава. Вториот словенечки осигурувач, иако има намалување на профитот за 16%, сепак  напредуваше три позиции поради растот на БПП за 1,5%. Ова е десетта година по ред како листата е предводена од словенечки осигурувач. Третото место припаѓа на Кроација осигурување, која го изгуби второто место проади падот на БПП за 1,1%. Најголем скок оствари бугарскиот осигурувач Дал Бог Живот и Здраве, кој се искачи за 44 места на 48 позиција. Најголемиот губитник исто така доаѓа од Бугарија, ДЗИ Лајф Иншуранс, чие овогодишно рангирање е за 24 места полошо во однос на ланското.

Од македонските осигурувачи најдобро рангиран е Триглав осигурување на 71 позиција (2016:72 позиција), пред Осигурување Македонија (2017: 82, 2016: 86) и Еуролинк (2017: 88, 2016: 89).

Македонија: Уника Лајф со 17% поголема премија на крајот од вториот квартал

Уника Лајф, благодарение на зајакнатата продажна мрежа, и вториот квартал го заврши со двоцифрено зголемување на БПП. Полисираната премија изнесува €600.000, што е за 17% повеќе од првото полугодие од 2016 година. Сестринската компанија, Уника А.Д., која се занимава само со продажба на полиси за неживотно осигурување, бележи пад од 3% на БПП, завршувајќи го кварталот со €5,9 милиони. Благодарение на растот на секторот од животно осигурување, повторена е добивката од крајот на јуни 2016 година, иако вкупната премија на Уника групацијата во Македонија е намалена за 1%.

Во соседна Србија Уника групацијата има една од најдобрите десет компании во Европа, која во вториот квартал на групацијата ѝ донесе профит пред оданочување од €700.000 (2016: €800.000) и вкупна БПП од €21,9 милиони, 1% помалку во однос на првите шест месеци од 2016 година. €12,4 милиони припаѓаат на секторот неживот, кој бележи 2% раст на БПП, додека секторот на животно осигурување бележи пад на премијата од 5%, достигнувајќи €7 милиони. Одделот за доброволно здраствено осигурување полисирало бруто премија од €2,5 милиони.

Заживувањето на косовскиот пазар се препознава и во резултатиtе на Уника групацијата во оваа земја. Минатогодишната загуба од €700.000, кои двете косовски компании ја направија во првите два квартала, оваа година е корегирана во добивка пред оданочување од €600.000. Дел од заслугите се во зголемената БПП од 7% за неживотно осигурување на Сигал Уника (€3,7 милиони) и растот од 20% на БПП на Сигал Уника Лајф (€400.000). Доброволното здраствено осигурување, кое е попопуларно од животното осигурување во Косово, бележи пад од 31%, завршувајќи го вториот квартал со премија од €1,4 милиони.

Уника преку Сигал брендот, е присутна и на пазарот во соседна Албанија, каде вкупната БПП е зголемена за 16%, достигнувајќи €17,1 милиони. Двата главни сектора бележат раст на премијата. Нежвотното со полисираните €13,2 милиони има зголемување од 17%, додека животното осигурување има раст од 28%, остварувајќи БПП од €2,8 милиони. Доброволното здраствено осигурување е намалено за 14%, на €1,1 милион. Трите компании на овој пазар, кои се претставници на групацијата, оствариле добивка пред оданочување од €1,3 милиони (2016: €2,3 милиони).

Од соседните земји, Уника групацијата е присутна и на пазарот во Бугарија, каде на крајот од вториот квартал остварила двојно поголема добивка пред оданочување од €600.000, во однос на истиот период лани. Вкупната БПП е зголемена за 14% и изнесува €33,7 милиони. На полиси од животно осигурвање, во првото полугодие, полисирана е премија од €25,8 милиони (2016: €22,5 милиони), додека на полиси од неживотно осигурување вкупна БПП е €14,9 милиони, 6% повеќе од лани.

Уника групацијата е присутна во сите земји од поранешна Југославија, со исклучок на Словенија. Во Црна Гора двете компании второто тромесечие иако го завршиле без добивка, е подобрување во однос на лани, кога по првите шест месеци имаа загуба од €100.000. Финансиското работење е подобрено иако вкупната БПП е намалена за 4% на €5,8 милиони. Поголемиот дел, €4,6 милиони, отпаѓа на полиси за неживотно осигурување (-5%), €900.000 се на полиси за животно осигурување (4% раст), а преостанатите €400.000 доаѓаат од полиси за доброволно здраствено осигурување (15% раст).

Подобри финансиски резултати групацијата остварила и во БиХ, каде добивката пред оданочување од €400.000 во првите два квартала од 2016 година е зголемена за €100.000 на крајот од јуни оваа година. Вкупната БПП е намалена за 1%, на €14,9 милиони. Ова е еден од ретките осигурителни пазари каде групацијата има поголема БПП во секторот на живот (€7,9 милиони), споредено со секторот неживот (€7,0 милиони).

Како земја со најразвиен пазар во регионот, со исклучок на Слобенија, и за оваа групација најмногу добивка носи Хрватска. Добивката од €2,6 милиони, иако намалена(2016: €3 милиони) е далеку најголема во регионот. Покрај добивката, и вкупната БПП е поголема од останатите земји во регионот и изнесува €38,3 милиони, од кои €21 милиони (1% раст) отпаѓаат на неживотното осигурување, €12,8 милиони (-27%) на животното осигурување и €4,5 милиони (83% повеќе) на доброволното здраствено осигурување.

Групација на сите 19 пазари остварила БПП (вклучувајќи го и делот на заштеда од unit-link и index-link полисите) од €2,8 милијарди, што е раст од 6,6%. Сите три главни сектора бележат раст на премијата. Неживотното осигурување има раст од 6,4% (€1,44 милијарда), животното 9,1% (€834,4 милиони) и доброволното здраствено 3,4% (€522,5 милиони). Висината на премиите на австрискиот пазар се минимално зголемени на €1,93 милијарди, додека меѓународните се зголемени за 23,2% на 834,4 милиони.

Подобрен е и комбинираниот однос, кој на ниво на групација сега изнесува 96,8%.

Консолидираниот нето профит, на ниво на групација, на крајот од јуни достигнува €41,3 милиони. Преполововувањето на минатогодишниот полугодишен профит Андреас Брандштетер, претседателот на Управата на Уника групацијата, го објаснува со негативнте последици од банкротирањето на една од италијанските подружници кои беа продадени со гаранција за нивно опстојување во одреден период.

„На прав пат сме: премискиот волумен, комбинираниот однос и опсегот на трошоци се развиваат позитивно. Во првата половина од 2017 година остваривме задоволувачка зараотка пред оданочување од €95,5 милиони – 10,2% повеќе во однос на претходната година.“, изјавува Брандштетер.

Потатоците се преземени од seenews. com и извештајот на Уника групацијата.

Сава Ре: зголемена консолидирана добивка од 19,4% во првите шест месеци

Сава Ре објавија соопштение во кое се наведува дека во првата половина од 2017 година на пазарите во Македонија, Словенија, Косово, Србија, Хрватска и Црна Гора, остварена е консолидирана добивка од €17,1 милиони, што е за 19,4% повеќе од првото полугодие во 2016 година.

„Подобрувањето во резултатите е главно водено од подобрениот развој на словенечкиот пазар за неживотно осигурување.“, стои во соопштението на Сава Ре. Оваа

Вкупната БПП на крајот од јуни изнесува €297,8 милиони, што претставува зголемување од 6,0%, додека нето заработената премија е зголемена за 1,9% и изнесува €230,3 милиони.

Во пораст е и сумата на исплатените штети, која достигнува €141,97 милиони, 7,7% повеќе од првото полугодие во 2016 година.

 

Заваровалница Триглав: Остварен раст на премијата во сите класи и пазари на осигурување

Најголемиот словенечки осигурувач, Заваровалница Триглав, ги објави резултатите од работењето за првата половина од 2017 година. Според соопштението, компанијата остварила консолидиран нето профит од €36,1 милиони, зголемувајќи го за 6% во однос на истиот период лани.

Премијата, на ниво на групацијата, од осигурување и соосигурување е зголемена за 8% и на крајот од јуни изнесува €547,8 милиони. Премиите бележат раст во сите сектори. Најголем раст има кај доброволното здраствено (14%), пред неживотното (8%) и животното (6%) осигурување.

На домашниот пазар компанијата имала удел од 36,6% со остварена БПП од €423,3 милиони, 7% повеќе од лани. Раст на премиите е постигнат и на останатите пазари, а најголем е во Србија, каде БПП од €22,9 милиони е зголемување за 33%. Овој раст се поткрепува и со зголемениот број на вработувања во Триглав Осигурање, што овозможи јакнење на внатрешната продажна мрежа. Исто така двоцифрен раст е забележан и во Хрватска (11%) со достигнатата премија од €32 милиони.

Најмал раст компанијата бележи во Македонија, каде премијата од €11,7 милиони е зголемување од само 2%. Малку подобри резултати бележи на црногорскиот и босанскиот осигурителен пазар со пораст на премијата од 3% и 5% соодветно.

Заваровалница Триглав, покрај во осигурувањето и соосигурувањето, бележи раст на премијата и во реосигурувањето. Ова одделение остварило премија од €28 милиони, што е за 7% повеќе од првата половина на 2016 година.

Од соопштението може да се види дека и покрај предизвикувачките услови на пазарите на капитал, вкупните инвестиции од €3,1 милијарда успеале да донесат поврат за 13% поголем од ланскиот.

Според досега оствареното, од Триглав очекуваат годината да ја завршат со добивка во рамките на планираното, €70 до €80 милиони пред оданочување и БПП од €930 милиони.

 

Македонија: Уника Лајф со 21% поголема премија во првиот квартал

Се чини дека Уника Лајф направи одличен потег во јануари, привлекувајќи ја под своја капа најуспешната продажна гранка од мрежата на Фемили партнер, застапничката куќа на Граве осигурување. БПП од €300.000, остварена во првиот квартал од годината, е зголемување за 21% во однос на првите три месеци од 2016 година.

БПП на Уника А.Д., задолжена само за неживотното осигурување, исто така е во пораст од 2% и достигнува €3,5 милиони. Единствен сектор кој има намалување е секторот на доброволно здраствено осигурување, кое изнесува 13%.

Уника А.Д. и Уника Лајф се дел од Уника групацијата која првиот квартал, на ниво на Македонија, го завршува со добивка пред оданочување од €200.000 и 3% зголемена вкупна БПП од €3,9 милиони.

Кај нашиот северен сосед добивката пред оданочување се намали на €300.000, споредено со ланската од €400.000. Намалена е и вкупната БПП за 5%, која во 2017 достигнува €10,9 милиони. По сектори, БПП на неживот е намалена за 2%, додека €3,5-те милиони премија за животно осигурување е 7% помала. И во доброволното здраствено осигурувуање премијата е намалена на €1,2 милиони, 16% помалку од лани.

Во Косово групацијата минатогодишната загуба од €300.000, ја сврте во профит од €400.000 пред оданочување. иако БПП за првите три месеци е во пад од 13% и изнесува €2,6 милиони. Сигал Уника Груп Австрија има намалена премија за 2% од неживот и 29% намалена премија на доброволно здраствено осигурување, додека Лајф Уника Груп Австрија полисирал €200.000, т.е. 28% поголема премија за животното осигурување.

Во нашето опкружување, групацијата најдобри резултати покажува во Албанија. Како што веќе осигурајсе.нет објави, нејзините две компании се убедливо водечки според полисирана премија на овој пазар. Добивката пред оданочување, иако намалена за 7,7% изнесува €1,2 милиони. Вкупната БПП е зголемена за 19%, достигнувајќи €8 милиони. €6,4 милиони, 20% повее од лани, припаѓаат на животното осигурување, додека €1,2 милиони, 32% повеќе од 2016, се на полиси за животно осигурување. Единствено премијата има пад во доброволното здраствено осигурување за 15%.

Двете компании во Црна Гора, Уника животно и Уника неживотно осигурање, првиот квартал од годината го завршија без профит или загуба, што е подобрување во однос на 2016 кога во првите три месеци генерираа загуба од €100.000. Вкупната БПП е намалена на €2,7 милиони, 6% помалку, од кое €2 милиони (8% помалку) се на неживот, а 400.000 (1% повеќе) се на живот. Преостанатите €200.0000 отпаѓаат на доброволно здраствено осигурување, каде е забележан раст од 7%.

Од земјите од поранешна Југолсавија, Уника не е присутна само на пазарот во Словенија. Во БиХ првиот квартал е завршен со за 6% зголемена БПП од €7,7 милони, но намален профит на €200.000 од ланските €300.000. Секторот неживот бележи раст на премијата од 16%, додека премиите на полисите за животно осигурување се намалени за 3%.

Хрватска и понатаму е земјата од регионот која носи најголем профит пред оданочување на групацијата (€1,3 милиони), иако е намален за €100.000 во однос на лани. За 10% е намалена и БПП која изнесува €20,2 милиони, од кои €10,5, исто како лани, се на неживот, €6,5 милиони, 37% помалку, се на живот, а €3,2 милиони, речиси двојно повеќе, се на доброволно здраствено осигурување.

На сите осигурителни пазари, вклучувајќи ги и претходноспоменатите, групацијата во првиот квартал пријави заработка пред оданочување од €33,1 милион и зголемување на премијата од 5,1% достигнувајќи €1,51 милијарда.

Според објавата од групацијата „премиите за осигурување на имот и несреќа донеле најголем поединечен раст од 5,5%, посебно во делот на Централна и Источна Европа. Доброволното здраствено осигурувањ е во раст од 4% додека животното осигурување, посебно индексираните и unit-link полисите, се зголемени за 5%.“

„И покрај значајните идни инвестиции и постојаните тешки услови, како што се ниските камати, опаѓачките приходи од инвестициите и политичката нестабилност на одредени пазари, Уника сепак очекува мал раст и во премиите и во заработувачката во фискалната 2017 година“, додаваат од Уника групацијата.

Податоците се преземени од seenews.com

Црногорскиот пазар со раст од 3,8% во првиот квартал

Единаесетте компании активни на црногорскиот осигурителен пазар, во првиот квартал од 2017 година оствариле БПП од €17,4 милиони, што е пораст од 3,8%.

Според извештајот на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, секторот на неживотно осигурување бележи раст од 3,3% на БПП, додека компаниите кои нудат животно осигурување полисирале за 6,7% поголема бруто премија во однос на истиот период лани. €14,4 милиони од вкупната премија отпаѓаат на полиси за неживотно осигурување, што 82,7% од вкупната БПП.

Ловчен осигурање, подружница на Триглав, ја зголеми својата предност во однос на останатите компании во секторот на неживот со БПП од €6,7 милиони и удел на пазарот од 46,2% (38,1% во 2016). Најмногу премија за животно осигурување полисирал Граве осигурање (€0,9 милиони), со што има удел од 31% од овој сегмент на пазарот.

UNIQA групација во Македонија остварила добивка пред оданочување од €700.000

Австриската осигурителна групација UNIQA издаде соопштение за работењето на нејзините ќерки фирми на просторите на Централна и Источна Европа.

Македонија е една од земјите во кои компанијата работела со профит. Во 2016 профитот пред оданочување изнесува €700.000, исто како и една година претходно, иако вкупната БПП е зголемена за 4%.  БПП во секторот неживот е во пораст од 2% и достигнува €11 милиони, додека животното осигурување е во пораст од 22% со БПП од €1,2 милиони. Значаен раст компанијата остварила и во секторот на приватно здраствено осигурување, каде полисирани се €300.000, 15% повеќе од 2015 година.

Одлични вести за профитот на компанијата доаѓаат и од пазарот во Србија. Таму загубата од €100.00 од работењето во 2015, минатата година ја претвори во профит пред оданочување од €1,5 милиони иако е забележан пад на вкупната БПП од 14%, која достигнува €42,6 милиони. Секторот неживот полисирал €23,4 милиони (25% помалку од 2015 година), додека секторот живот на крајот од 2016 имал БПП од €14,9 милиони (1% помалку).

Пад на БПП има и во Хрватска (14%), во која се полисирани најмногу премии од земјите на бивша Југолсавија (€75,1 милиони). Хрватска ќерка фима исто така може да се пофали со најбалансирано портфолио, што е карактеристика на целата групација. На крајот од 2016 година секторот неживот имал полисирана премија од €39,4 милиони, што е 33% помалку во однос на 2015 година, секторот живот имал €30,8 милиони (33% помалку), додека полисираната премија за приватното здраствено осигурување од €5 милиони е во раст од 40%

Двете црногорски ќерки фирми на групацијата оствариле вкупна загуба од €600.000 пред оданочување и полисирале премија во износ од €12,3 милиони, 1% помалку од 2015 година. UNIQA nezivotno osiguranje имало €9,6 милиони БПП, додека UNIQA zivotno osiguranje  €1,8 милиони (6% помалку). Како и во повеќето земји од регионот и во Црна Гора забележан е двоцифрен раст (23%) на БПП (€800.000) за приватното здраствено осигурување.

Во неповолните услови за работење на косовскиот пазар, компанијата од профите од €400.00 во 2015 година, минатата година завршила со загуба од €1,8 милиони. Загубата е проследена со пад од 16% на вкупната БПП (11,3 милиони). Неживотното осигурување е во надолен тренд од 14% (€8,1 милион), додека животното осигурување има 22% помала БПП (€800.000). Негативни бројки бележи и приватното здраствено осигурување со вкупна БПП од €2,4 милиони, 22% помалку од 2015 година.

Романскиот осигурителен пазар исто така донесе загуба на групациајта. Загубата од €2,4 милиони од 2015 година, во минатата е зголемена на €5,7 милиони. Меѓутоа овие бројки се показател дека компанијата е во континуирана инвестиција бидејќи вкупната БПП од €117 милиони, а и во секој од три сектори поединечно, е во пораст (27%). Неживотното осигурување има зголемена БПП од 30 % (€106,2 милиони), животното осигурување од 5% (€10,6 милиони), додека приватното здраствено осигурување има скок од 70% (€300.000).

UNIQA ја заврши 2016 година како водечка компанија на босанскиот осигурителен пазар. Во минатата година забележан е раст на БПП од 10% (€29,9 милиони). Речиси половина отпаѓа на секторот неживот (€13,3 милиони), кој бележи раст од 13%. Секторот на животно осигурување успеал да полисира 7% повеќе премија (€16,5 милиони) во однос на 2015 година.

Во земјите од соседството, каде групацијата има свои рпетставништва, бугарскиот осигурителен пазар донел 60% зголемена добивка пред оданочување (€800.000), иако БПП на годишно ниво останала непроменета во однос на 2015, €57,6 милиони. €27,8 милиони отпаѓаат на неживотното осигурување, додека за €29,7 милиони заслужен е секторот на животно осигурување.

И оваа година, најдобрите резултати компанијата ги остварила на албанскиот осигурителен пазар. Добивката пред оданочување е речиси удвоена, од €2,6 милиони во 2015 година, на €4,8 милиони во 2016 година. БПП е исто така во пораст (6%) и достигнува вкупни €33,6 милиони, од кои €27,4 милиони се во секторот неживот, додека €4,3 милиони припаѓаат на секторот живот и дополнителни €2 милиони на приватното здраствено осигурување.