Tag Archives: кроација

АСО: Уника Лајф единствена компанија без судски спор во првите три квартали

Агенцијата за супервизија на осигурување ги објави извештаите за работењето во првите три квартали на друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и осигурителните друштва.

Осигурителните компании во Македонија во првите три квартала полисирале бруто премија од  6.799.774.000, од кои 5.851.861.000 денари се за неживотно осигурување, а останатите 947.913.000 денари се за животно осигурување. Најголема БПП помеѓу сите компании има Триглав со 1.026.701.000, пред Осигурување Македонија со 700.596.000 денари и Еуролинк 680.547.000 денари.

Од компаниите кои нудат животно осигурување, водечка и понатаму водечка е Кроација живот со БПП од 404.306.000 денари, пред Граве 338.243.000, Винер 90.505.000 и Уника 54.406.000 денари. На традиционални полиси за осигурување на живот полисирана е бруто премија од 882.383.000 денари, додека на полиси каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот (unit-link) полисирана е бруто премија од 65.530.000 денари.

Бруто исплатената штета изнесува 2.438.719.000 денари. Вкупно на полиси од неживотно осигурување исплатени се 2.274.400.000 денари, а најмногу БИШ е регистрирана кај Триглав 422.925.000 денари. Во секторот живот исплатена е бруто штета од 163.921.000 денари, а најмногу исплатил Граве 75.985.000 денари. Вкупниот број на ликвидирани штети изнесува 41.433. Уника Лајф е единствената компанија која немала судски спор како резултат на нерешени штети.  Кроација живот и Граве имаат 4 судски процеси, додека Винер Лајф има два. Судските разрешници на спорови околу отштета се покарактеристични за неживтонто осигурување. Од тука и не чуди тоа што нема компанија од овој сектор со помалку од 100 судски процеси.

Сите компании располагаат со капитал кој гарантира сигурно работење и е далеку над границата на солвентност.  Кај повеќето компании капиталот е три пати поголем од маргината на солвентност, а кај некои оди и преку 10 пати (Уника Лајф 13,61, Осигурување Македонија 10,4).

АСО: По три квартали Седа брокер со најголем број на договори, ВФП со најголема БПП

Агенцијата за супервизија на осигурување ги објави извештаите за работењето во првите три квартали на друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и осигурителните друштва.

Триесет и петте осигурително брокерски друштва во првите девет месеци склучиле вкупно 216.069  број на договор, од кои 2.429 се полиси за осигурување на живот.

Како и во претходните два квартала водечко друштво според број на договори водечка друптво е Седа брокер со вкупно 39.978 склучени полиси, сите за неживотно осигурување. Уште едно друштво има направено преку 30.000 договори, а тоа е Мобилити со вкупно 31.660 договори, од кои само еден е полиса за осигурување на живот. И треторангираните СН Осигурителен Брокер имаат само една полиса за живот од вкупните 16.862 договра. ВФП, кои се на четврто место според ова рангирање, се единственото осигурително брокерско друштво кои активно продава полиси за животно осигурување и од вкупно склучените 13.756 полиси, 2.318 се осигурување на живот. Токму ова ова ВФП ја прави водечка според БПП со вкупно 521.924.000 денари, далеку пред Ин брокер 218.222.000 денари, Седа брокер 200.387.000 денари.

Брокерите најмногу полиси за неживотно осигурување склучиле преку Кроација 24.444 и Евроинс 24.062, додека за животно осигурување Винер Живот полисирал 1.178 полиси направени преку овие друштва.

Кроација осигурање: Раст на БПП и профитот на крајот од третиот квартал

Кроација осигурање третиот квартал го заврши со 17% зголемен профит од €29,44 милиони и 3% зголемена БПП од €336,1 милиони. Комбинираниот размер, соодносот помеѓу збирот на штетите и трошоците со премиите, е подобрен за речиси 2% и на крајот од септември тој изнесува 97%.

Според соопштението издадено на компанијата ова се должи на добро спроведената реорганизација. Во тие рамки, во текот на овој квартал беше комплетирано и припојувањето на Кроација здраствено осигурање и Кардиф осигурање кон групацијата.

Од компанијата истакнуваат дека посебно се горди на лидерската позиција на домашниот пазар, каде во делот на неживотното осигурување со удел од 35,3% се убедливо пред сите останати компании. Лидерската позиција е задржана и на пазарот за животно осигурување во Хрватска, со удел од 18,4%. Вкупната БПП од овој пазар изнесува €282,3 милиони.

АСО: Резултати од работењето на брокерските и друштвата за застапување заклучно со вториот квартал

Заклучно со вториот квартал, единаесетте друштва за застапување и трите банки со овластени за банкоосигурување, направиле вкупно 75.672 договора за неживотно и 5.518 договори за животно осигурување. Помеѓу застапниците најмногу договори (17.380) се направени преку Актива, од кои само три се за животно осигурување. На второ место се Тренд МР со 15.928 (7 животно осигурување) и Реа Иншуранс груп со 8.145 продадени полиси. Најмногу договори за животно осигурување се склучени преку застапничката куќа Сафе Лифе (436), селдена од Фемили партнер (136) и Лајф Визион (105). Најуспешна банка според бројот на продадени полиси е НЛБ Тутунска. Зад името на Охридска банка и во вториот квартал нема регистрирано продадена полиса. Врз основа на вториот критериум за рангирање, БПП, претходното рангирање нема да претрпретрпи значителни измени. Најголема БПП носат полисите направени преку Актива и Тренд МР. Застапничките друптва и банките, најмногу договори за неживотно осигурување направиле преку Осигурување Македонија, а за животно осигурување преку Кроација Живот.

Кај брокерските друштва, најмногу полиси се направени преку Седа Брокер, вкупно 24.276, сите во неживотно осигурување. Петцифрен број на договори, 17.513, се склучени преку посредништво на само уште едно брокерско друштво, Мобилити. Најблиску до нив е СН Осигурителен Брокер со 8.755 полиси. Помеѓу брокерските друштва едиснтвено ВФП работи активно и на пазарот за животно осигурување, завршувајќи го вториот квартал со вкупно 7.639 договори, од кои 1571 се полиси за животно осигурување. Токму овие договори го прават брокерско друштво со најголема БПП, пред Седа и СН Осигурителен Брокер. Брокерите најчесто нуделе полиси за неживотно осигурување на Триглав осигурување, 21.180, пред Кроација неживот (13.485) и Евроинс 12.673. ВФП најмногу договори за животно осигурување склучиле преку Винер лајф.

Податоците се преземени од страната на АСО.

SEENEWS: Заваровалница Триглав е водечка осигурителна компанија во Југоисточна Европа

„Осигурителната индустрија во земјите од Југоисточна Европа (земјите од поранешна Југославија, Бугарија, Романија, Албанија и Молдавија)  остануваат еластични на притисокот кој произлегува од постојаните ниски каматни стапки, финансиската непостојаност на пазарите, строгите побарувања од регулативите и домграфските промени.“ Ова се наведува во годинешниот извештај на стоте најуспешни компании во земјите до Југоисточна Европа издаден од реномираниот портал seenews.com.

Не само што осигурителните компании одлично се справуваат со предизвиците кои ги носат пазарите и финансиското опкружување, туку стоте најголеми осигурувачи од овој регион,  2016 година ја завршиле со најголема вкупна бруто полисирана премија (БПП ) од 7,2 милијарди (2016: 6,77 милијарди) и најголема вкупна заработка. Процентот на раст на БПП е најголем во последните осум години (6,3%), додека профитот е зголемен за 56% од 365 милиони (2015: 234 милиони). Растот на профитот е проследен со податок дека 89 компании работеле со профит.

Осигурителниот пазар во Романија и Србија забележа двоцифрен раст на растот на премиите и значително подобрување на профитот, додека во Албанија беа забележани натпросечни резултати. Романија е и најголем осигурителен пазар и осигурителните компании од оваа земја се главно концентрирани на домашниот пазар за разлика од вториот по големина, словенечкиот, каде компаниите имаат свои испостави во речиси сите земји од поранешна Југославија. На третото место според годинешниот извештај е Хрватска.

Заваровалница Триглав останува на првото место и во 2016 година со премии и профит далеку пред останатите осигрувачи предводени од Заваровалница Сава. Вториот словенечки осигурувач, иако има намалување на профитот за 16%, сепак  напредуваше три позиции поради растот на БПП за 1,5%. Ова е десетта година по ред како листата е предводена од словенечки осигурувач. Третото место припаѓа на Кроација осигурување, која го изгуби второто место проади падот на БПП за 1,1%. Најголем скок оствари бугарскиот осигурувач Дал Бог Живот и Здраве, кој се искачи за 44 места на 48 позиција. Најголемиот губитник исто така доаѓа од Бугарија, ДЗИ Лајф Иншуранс, чие овогодишно рангирање е за 24 места полошо во однос на ланското.

Од македонските осигурувачи најдобро рангиран е Триглав осигурување на 71 позиција (2016:72 позиција), пред Осигурување Македонија (2017: 82, 2016: 86) и Еуролинк (2017: 88, 2016: 89).

НБО: Животното осигурување со раст од 16,58% во втотиот квартал

Според објавениот извештај на Националното биро за осигурување (НБО), во вториот квартал македонскиот осигурителен пазар бележи раст на бруто полисираната премија (БПП) од 3,14%, споредено со истиот период лани. На крајот од јуни полисирани се вкупно 4,63 милијарди денари (ПП2016: 4,48 милијарди денари). Раст е забележан и кај неживотното осигурување, 1,25%, и кај животното осигурување 16,58%. Неживотното осигурување со вкупните 3,98 милијарди денари (ПП2016: 3,93 милијарди денари)учестува со речиси 86% во вкупната премија. На полиси за животно осигурување полисирана е бруто премија од 0,65 милијарди денари (ПП2016: 0,55 милијарди денари)

Вкупната бруто исплатена штета (БИШ) е во пад  од 14,38% и изнесува 1,61 милијарди денари (ПП2016: 1,88 милијарди денари). Поединечно гледано исплатената штета од полиси за неживотно осигурување изнесува 1,5 милијарди денари (ПП2016: 1,78 милијарди денари) и е за 15,32% помалку, додека кај полисите за животно осигурување исплатено е за 1,28% поголема штета од 0,11 милијарди денари (ПП2016: 0,1 милијарди денари).

Според категории осигурувањето од АО и понатаму има водечка улога на пазарот со БПП од 1,91 милијарди денари (5,78% повеќе). Околу 10% раст имаат осигурување од незгоди и туристичка помош, додека исто толкав пад има осигурувањето на имот.

Редоследнот на пазарната распределба на компаниите од секторот неживот останува непромет. Водечки две компании и понатаму се Триглав со 18,14% удел (ПП2016: 18,03%)и Осигурување Македонија 12,96% (ПП2016: 14,29%). Еуролинк 11,63% (ПП2016: 11,32%) сега го презема третото место од Винер 10,62% (ПП2016: 11,77%).

Четирите компании кои нудат животно осигурување на македонскиот пазар остануваат со непроменет редослед во распределбата. Од нив единствено Граве осигурување има пад во уделот од 1,6%. Кроација живот и Винер Лајф имаат раст од 1% и 0,64% соодветно, а најмладата компанија на пазарот, Уника лајф, благодарение на зголемената БПП го задржува истиот процент на удел како и лани.

Директната продажба продолжува да биде најсилен дистрибутивен канал.  Уделот на пазарот на овој канал и понатаму расте(6,11%), за сметка на падот на уделот на застапниците (-5,89%) и застапничките друштва  (-1,65%).

 

Повторно е одбиено барањето на Адрис за зголемување на нивниот удел во Сава Ре

Словенечкото супервизор за осигурување по втор пат го одби барањето на Адрис групацијата за зголемување на нејзиниот удел во Сава Ре. Според неслужбените информации на љубљанскиот весник Дело, стручниот совет на Агенцијата за надзор на осигуриелниот пазар, на почетокот од неделата разговарало за барањето уделот на Адрис од 20 да се зголеми на речиси 33% и од од засега сѐ уште непознати причини не дало согласност.

Против зголемување на уделот во Сава Ре биле и од Словенечкиот државен холдинг, кој управува со портфолиото на државната сопственост, а против согласност гласале и членови кои се блиски до партијата на премиерот Мире Церара.

Првиот обид на Адрис беше минатата година, кога преку Кроација осигурање, која е во сопственост на групацијата, поднесоа барање за зголемување на уделот во Сарва Ре. Тогаш од Агенцијата објаснија дека Кроација осигурање е премногу изложена на хрватски државни обврзници и со тоа внесува ризик на словенечкиот осигурителен пазар.

Најголем удел во словенечката компанија има државата со околу 40%. Според стратегијата на управување со државната сопственост, уделот на државата во Сава Ре не смее да падне на помалку од 25% и при тоа ниеаден друг акционер не смее да има поголем удел од државниот.

 

Кроација осигурување не е избрана за осигурувач на државен недвижен имот во Словенија

Иако Кроација осигурување даде најниска цена за сите три понуди за осигурување на недвижен имот на  Министерството за внатрешни работи, Инспекторатот за внатрешни работи и Управата за извршување на казнени санкции, сепак оваа компанија не беше избрана за осигурувач од страна на словенечката Влада.

Кроација осигурување, заедно со уште три компании, Џенерали Заваровалница, Заваровалница Сава и Заваровалница Триглав учествуваше на Конкурсот,   доставија понуди за Конкурсот кои јавно беа отворени.

Одлуката се уште не е правосилна затоа што Кроација осигурување поднесе жалба на одлуката на Владата на Словенија.

Кроација: Зголемен профит и БПП во првата половина од 2017 година

Кроација осигурање, водечката компанија на хрватскиот осигурителен пазар, во првата половина од годината остварила профит од €13,76 милиона, што e раст од 37% во однос на првите два квартала од 2016 година. Според објавените резултати од работењето на компанијата, вкупната БПП изнесува €250 милиона, што е зголемување за 2,7%, при што €200 милиона доаѓаат преку полиси за неживотно осигурување.

Комбинираниот сразмер на ниво на групација, кој претставува однос на вкупните расходи и заработената премија, изнесува 99 и е за 4 единици подобар од минатогодишниот.

 

Македонија: Животното осигурување со раст на БПП од 14,88% во првиот квартал

Националното биро за осигурување го објави извештајот за резултатите од првиот квартал од годината на осигурителниот пазар во Македонија. Вкупната бруто полисирана премија (БПП) изнесува 2,25 милијарди денари и е зголемена за 4,68%. На растот влијаат и секторот неживот, чија БПП од 1,97 милијарди денари има зголемување од  3,39%, но и животното осигурување каде вкупната БПП од 0,28 милијарди денари е зголемување за 14,88%.

БПП има пораст кај речиси сите класи на неживотно осигурување. Единствено каско осигурувањето на моторните возила е со намалување. Осигурувањето од автоодговорност и имонтото осигурување сочинуваат 61% од вкупната БПП во секторот на неживотното осигурување.

Во пораст е и вкупната бруто исплатена штета (БИШ) која од ланските 0,75 милијарди денари во првите три месеци е порасната на 0,81 милијарда денари. На полисите за неживот исплатено е за 6,41% повеќе штета (0,76 милијарди), додека кај полисите за животно осигурување исплатени се 0,05 милијарди (28,4% повеќе).

Рангирањето на компаниите во однос на процентуалниот удел на пазарот не е променето. Во делот на неживотно осигурување водечки е Триглав со 17,75% (16,89% лани) удел на пазарот, следен од Осигурување Македонија 12,55%(12,81% лани), Еуролинк со 12,74% (13,48% лани) и Уника 11,25% (11,4% лани). Од четирите компании кои нудат полиси за животно осигурување единствено водечката Кроација има намалување на уделот, додека останатите три имаат зголемување кое е во рангот од 0,5 до 2%.

Техничките резерви кај компаниите генерално се во пораст.  Исклучок прават Винер (-34,63%), Албсиг (-16,69%) и Сава (-2,08%).

Во овие три месеци најмногу полиси биле продадени преку канал на директна продажба и тоа е каналот кој единствено бележи значителен раст во однос на лани (10%). Пад во продажбата се забележува кај друштвата за застапување (-2,4%) и застапниците (-5,26%).