Зелена карта

КОГА ПАТУВАТЕ НАДВОР ОД ЗЕМЈАТА, ПОТРЕБНА ВИ Е ЗЕЛЕНА КАРТА

Секогаш кога патувате со Ваше возило надвор од Република Македонија, меѓу другото, на граничните премини ќе Ви биде побарана и зелена карта за осигурување на возилото. Таа служи за Ваша заштита во случај на сообраќајна незгода во странство, доколку Вие сте причинителот.

Валидноста на Зелена карта е поврзана со трајноста на полисата за авто-одговорност, имено, со истекот на полисата на авто-одговорност автоматски престанува важноста на Зелената карта.

Доколку осигурувањето од авто-одговорност е направено во Триглав Осигурување, во тој случај за патување со Вашето возило надвор од границите на државата задолжително обезбедете и Зелена карта од Триглав.

Сите штети предизвикани со Вашето возило на трето лице на територијата на земјата каде што се случила незгодата, во Ваше име ги надоместува Триглав Осигурување.

Тука спаѓаат:

  • материјални штети (оштетени возила, објекти на патот, итн.);
  • нематеријални штети (повредени лица, загинати лица, надоместоци кон странски здравствени и пензиски фондови, итн.), односно сите штети кои согласно важечките закони во земјата каде се случила сообраќајната незгода им следуваат на трети лица.

ВНИМАНИЕ!

Доколку имате сообраќајна незгода во странство за која не сте виновни, Вашата зелена карта не Ве штити и не ги покрива штетите. Во ваков случај треба да се јавите во бирото за зелена карта во земјата каде е настаната сообраќајната незгода или директно во осигурителната компанија на виновникот. Таму детално ќе ве информираат што треба да направите. Телефоните и адресите на бироата за зелена карта се наведени на задната страна од зелената карта.

Наједноставен начин да ја надоместите Вашата штета настаната во странство е со Каско осигурување. Оваа осигурителна услуга сепак не чини многу во однос на покритието и целосната заштита што Ви ги нуди.

Текстот е превземен од www.triglav.mk

Добијте бесплатна понуда преку www.osigurajse.net