Осигурување на земјоделие

Погрижете се градот, мразот, поплавите, пожарите, луњите и другите непогоди да не го загрозат вашиот приход поради уништување или намалување на вашите приноси. Во осигурувањето на посевите и плодовите може да Ви помогнат и субвенциите што ги нуди државата.

Земјоделското осигурување подразбира осигурување на сите земјоделски култури во неоживеана и необрана состојба:

 •   лозови насади;
 •  овошни насади;
 • житни култури;
 • градинарски култури;
 • индустриски култури;

Основното осигурување опфаќа осигурување од:

 •  град;
 •  пожар;
 •  гром.

Дополнително можете да се осигурате и од:

 •  пролетен мраз;
 • поплава;
 • луња.

Текстот е превземен од www.triglav.mk

Доби бесплатна понуда преку www.osigurajse.net