ЖИВОТНО

Вашиот живот е скапоцен – осигурајте се за да Ви биде удобен и сигурен

Иднината не можете да ја предвидите, но можете да ја планирате!

Доколку размислувате за планирање на сопствената иднина, направете го тоа со добра причина, како би можеле што полесно и помирно да се подготвите за предизвиците кои ќе Ви ги донесе животот, повеќе или помалку убави – изберете осигурување на живот како за себе така и за своите најдраги, осигурајте си сигурна и удобна иднина.

Зошто полиса за осигурување на живот?

  • Затоа што осигурувањето на живот е повеќе од осигурување – тоа е вложување со најголема добивка бидејќи во исто време остварувате можност за штедење и заштита!
  • Затоа што со изборот на полиса за осигурување на живот вложувате капитал кој на Вас, со помош на нашите професионални вложувања постојано ќе ви донесува добивка!
  • Затоа што времето е на Ваша страна и работи за Вас!
  • Затоа што осигурувањето на живот е исклучително едноставно и флексибилно!
  • Затоа што сите програми за осигурување на живот се составени од вредности кои на Вас и на Вашите најдраги ќе ви осигура поубава, помирна, стабилна и сигурна иднина.       

Информирајте се дополнително за некоја од полисите за животно осигурување

  • Осигурување за деца

Тарифа К  www.osigurajse.net

Граве Кидс www.osigurajse.net

  • Осигурување за возрасни

Граве Елит 20+ www.osigurajse.net

Family partner  www.osigurajse.net

Тарифа Г11 www.osigurajse.net