РАБОТА ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Работата во осигурувањето нуди огромни можности за стекнување на нови знаења, кариерен напредок врз основа на реални и мерливи резултати и најважното – добра заработка.

Доколку сте заинтересирани за работа во осигурителната индустрија, Ве молиме да го пополните следниов формулар:

Формулар
во кој град најмногу би работеле
(Пишете ни овде доколку имате некакви посебни барања или доколку постојат информации за Вас кои сметате дека се важни, а не се дел од формуларов)
(средно, високо, магистратура, докторат)
Sending