ПИОМ е во опасност со дефицит во буџетот од 452,5 милиони евра

Не помина долго време од последните опомени од Светска банка, поврзани со нашиот Пензискиот систем е во опасност, а веќе стигнуваат нови. Од таму се посочува дека расте притисокот врз Фондот и дека има опасност и на среден и на долг рок. Меѓу причините за ова се и новите вработувања со последните владини мерки, пренесува Алсат-М.

„Практично 89 отсто од ново креирани работни места се со фискален стимул. Имате работни места кои се креираат каде работодавецот е ослободен од плаќање на социјални придонеси и слични давачки“, вели Бојан Шимбов, Светска банка.

Според податоците од јули минатата година до јули годинава имало 21 илјада ново вработени, но 18.700 работни места се стимулирани од Владата.

Фискалната стимулација значи и помали приходи во ПИОМ, а кусокот се пополнува со буџетски пари. Со Буџетот за 2017 оваа сума изнесува 452 милиона евра или фантастични 45 отсто од парите потребни за исплата на тековните пензии.

Ова е само еден дел од денешниот извештај на Светската банка, кој според впечатокот, е невообичаено покритичен од претходните.

Според анализата на Фактор за исплата на пензии следната година во буџетот се планирани 833 милиони евра, што е за 42 милиони евра повеќе од сумата планирана за годинава. Во  предвидениот износ за исплата на пензии за следната година е вкалкулирано и планираното зголемување на пензиите што треба да се исплати со декемвриските пензии.„Во текот на 2017 година 51.214 милиони денари се наменети заисплата на пензии и во истите е вкалкулирано предвиденозголемување на пензиите за 5% во просек почнувајќи одноемвриската пензија, со исплата во декември 2016 година“, стои во предлог Буџетот за догодина.

Буџетската дупка во ПИОМ зголемена за 20 милиони евра

Но, за да ги исплати пензиите во износ од 833 милиони евра на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување догодина ќе му недостасува сума од 452,5 милиони евра. Овој износ, Фондот за ПИОМ ќе го добие од Буџетот на државата.

И годинава се зголемува сумата што му недостасува на Фондот за да може да исплати пензии. Односно, буџетската дупка во Фондот планирана за следната година е за 20 милиони евра поголема од таа што е планирана за годинава.

При тоа, економистите постојано алармираат дека Фондот за пензиско е неодржлив затоа што од година во година му недостасуваат сѐ повеќе пари за да исплати пензии и мора да му бидат префрлени од Буџетот на државата.

Проблемот на државниот пензиски фонд што се провлекува  последните години, а чија суштина е константен дефицит е присутен и во буџетот за 2017 година, при што потребата од трансфери од други нивоа на власт, а тоа е буџетот на државата само се зголемува, вели економскиот аналитичар Слободан Најдовски.

„Приходите по основ на придонеси од плати за ПИОМ се повеќе се намалуваат во однос на вкупните расходи на ПИОМ. Тоа покажува дека се намалува учеството на изворните приходи на ПИОМ, објаснува Најдовски.

Анализата на податоците од последните три години покажува дека соодносот на приходите по основ на придонеси од плата во вкупните приходи, во 2015 година изнесувала 56,05%, потоа во 2016 година 54,91%, додека за додгодина ќе изесува 54,61%. А паралелно со тоа се зголемуваат и трансферите од буџетот во ПИОМ.

План за 2015 год. План за 2016 год. План за 2017 год.
1.Вкупни приходи 56.801.672.000  61.540.350.000 63.934.697.000
2.Сопствени извори во кои влегуваат и придонеси 32.963.460.000 34.931.463.000 36.021.020.000
Само придонеси 31.838.710.000 33.796.463.000 34.966.720.000
Учество на придонесите во вкупните приходи 56,05% 54,91% 54,61%
3. Трансфери од буџет 23.838.212.000 26.608.887.000 27.832.577.000
Учество на трансферите во вкупните приходи 41,96% 43.23% 43,53%

„Приходите на ПИОМ кои за 2017 година се предвидуваат на ниво од 63 934 697 година, а кои се во однос на 2016 зголемени за 3.89 % привидно покажуваат смирувачка слика. Зошто привидно  бидејќи за 0.30 % се намалува учеството на приходи од придонеси од плати, односно ако 2016 година се планира  придонесите да учествуваат со 54.91 % сега се планира да учествуваат со 54.61 %, заклучува Најдовски.

ДЗР: Се поголема зависност на Пиом од државниот буџет

Иако и за следната година е планирано да се зголемат приходите на Фондот за ПИОМ, сепак неговата зависност од парите што ги добива од централниот буџет за да може да исплати пензии и натаму не се намалува.

Токму ова, го констатираше и Државниот завод за ревизија во ревизорскиот извештај за работењето на Фондот за ПИОМ за минатата година.

„И покрај тоа што по основ на наплата на придонеси од плата во 2015 година се остварени приходи за 7,8 отсто поголеми во однос на 2014 година, нивото на обезбедени средства не обезбедува непречено функционирање на Фондот за ПИОМ, поради што континуирано со Буџетот на РМ се предвидуваат средства за покривање на дефицитот по пат на трансфери од Централниот Буџет. Фондот за ПИОМ во текот на 2015 година за навремена исплата на пензиите во воспоставените рокови за секој месец има користено позајмици од Буџетот на РМ кои тековно ги враќал со средства од сметката на која се врши уплата на придонесот од пензиско и инвалидско осигурување“, се наведува во ревизорскиот извештај.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *