Македонија ќе стане земја на пензионери без пензии

Алармантни предупредувања доаѓаат од Светска банка, која прогнозира дека пензискиот систем на Македонија е фискално неодржлив на среден рок.

Трошоците за пензии уште повеќе ќе растат, како што ќе се зголемува бројот на нови пензионери и векот на живеење, така ќе расте и дупката во пензиската каса.

Светска банка анализира и дека придонесот кон вториот столб е премал за да даде принос кој ќе овозможи компензирање на намалените бенефити од столбот на генерациска солидарност за учесниците во повеќе столбови.

„Дефицитите во столбот на генерациска солидарност на краток и среден рок ќе ги „исцрпуваат“ јавните средства и ќе го пролонгираат зголемувањето на стапката на придонес за вториот столб. Како последица од тоа, великодушните пензии само кај столбот на генерациска солидарност можат да доведат до социјално неодржливи пензии кај повеќе столбови во иднина, се вели во извештајот на Светска банка.

Светска Банка потенцира дека иако во изминативе години направени се здрави реформи во пензискиот систем, особено со зголемувањето на возраста за пензионирање кај старосната и кај инвалидската пензија, сепак ефектите од успехот на овие реформи за заздравување на пензискиот фонд се неутрализирани со мерките на властите кои требаше да поттикнат вработување и да го подигнат животниот стандард на наслението, а го засегаат пензискиот систем.

Целиот текст можете да го прочитате на:

http://faktor.mk/2016/03/02/makedonija-ke-stane-zemja-na-penzioneri-bez-penzii/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *